Vragen

We gebruiken de antigenentest.

De antigenentest toont aan of antigenen aanwezig zijn voor een actieve COVID-19-infectie. De test is ontworpen om via een keeluitstrijkje virussen te verkrijgen en eiwitten van die virussen aan te tonen. De test is eenvoudig uit te voeren en geeft nauwkeurige informatie of iemand besmet is met het COVID-19-virus. De Covid-19 sneltest geeft een resultaat in 10-15 minuten.

De PCR-test toont specifiek het nieuwe coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome CoV coronavirus -2) aan en is de meestgebruikte en  test. Het is een test waarbij kopietjes van een deel van het virus worden gemaakt. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Dit wordt naar een laboratorium gestuurd voor de PCR-test. Met een PCR wordt een stukje genetisch materiaal van het virus sterk vermenigvuldigd, om het aan te kunnen tonen. De PCR-test heeft een hoge testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR-test het virus ook oppikt bij iemand die (nog) weinig virus bij zich draagt. De PCR-test wordt gebruikt op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -testlocaties

Veel mensen met een bevestigde COVID-19 infectie hebben koortssymptomen en /of symptomen van een acute ademhalingsziekte (bijv. hoesten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden).

Er wordt een breed palet aan klachten gemeld bij COVID-19-patiënten, waaronder:

 • koorts, koude rillingen
 • hoesten 
 • neusverkoudheid, kortademigheid, schorre stem, pijn bij de ademhaling
 • keelpijn
 • algehele malaise, vermoeidheid, algehele pijnklachten
 • oculaire pijn
 • spierpijn
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • prikkelbaarheid/verwardheid/delier 
 • buikpijn
 • anorexie/verlies van eetlust
 • diarree, overgeven, misselijkheid
 • verlies van of verminderde reukzin (hyposmie/anosmie) en smaakzin (dysgeusie/ageusie)
 • conjunctivitis en verschillende huidafwijkingen

De ernst van infectie is wisselend; van milde niet-specifieke klachten tot meer ernstige ziektebeelden met koorts (> 38 graden Celsius, kortademigheid, pneumonie, acute respiratoire stresssyndroom en septische shock. Mogelijk zijn er ook personen die (bijna) geen klachten ontwikkelen. De patiënten met complicaties worden onderverdeeld in ‘ernstige pneumonie’ als zij zuurstofbehoeftig zijn (circa 15% van de gevallen), ‘kritiek’ als ze beademing nodig hebben (circa 5%), of ‘fataal’ (circa 15% van de patiënten met pneumonie).

Iedereen met klachten die passen bij de symptomen veroorzaakt door het coronavirus (hoesten, verkoudheid en/of koorts) kan getest worden. We kunnen kijken of hij/zij het virus bij zich draagt. Het verlies van reuk- en smaakvermogen kan tevens een indicatie zijn van een corona-infectie.Bij zeer ernstige klachten, of ademhalingsproblemen dient u met spoed contact op te nemen met uw huisarts.

U kunt bij ons een afspraak inplannen indien u een vermoeden heeft besmet te kunnen zijn met Covid-19. De afspraak kunt u inplannen op deze website.

Wij verstrekken ook reiscertificaten. Mocht u naar een land reizen waar u een reiscertificaat nodig heeft dan bent u bij ons bij het juiste adres. Nadat u een PCR -test heeft uitgevoerd en u bent negatief getest kunt u naar sommige landen reizen. Niet alle landen met een inreisbeperking hebben dezelfde regels. Zo verschilt bijvoorbeeld de geldigheid van het certificaat per land en ook de regels wat betreft reizen veranderen voortdurend. Wij zijn niet op de hoogte van deze veranderingen. Voor reisadviezen verwijzen we u graag naar de volgende pagina’s:

Op de volgende website vindt u informatie over de reisadviezen:https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Op de website van de ANWB kunt u nog meer aanvullende informatie vinden met betrekking tot reizen naar het buitenland en de daarbij geldende regels en voorschriften.https://www.anwb.nl/vakantie/coronavirus

De testen die wij gebruiken zijn CE-gecertificeerd. Ze zijn gevalideerd en goedgekeurd door het RIVM. Gedetailleerde informatie en documentatie omtrent klinische onderzoeken, testprocedures, gebruikte materialen, testnauwkeurigheid, gevoeligheid, specificiteit en certificeringen kunnen we doorgeven indien dat gewenst is. Hiervoor kunt u ons een  e-mail sturen.